Prihlasovanie sa na štúdium voliteľných predmetov v školskom roku 2020/2021 bolo ukončené.

Prihlásenie sa

Výber voliteľných hodín pre 3.ročník

 • Výber voliteľných hodín je rozdelený do štyroch častí:
  • údaje o žiakovi,
  • predmety so 4 hodinovou týždennou dotáciou,
  • predmety s 2 hodinovou týždennou dotáciou,
  • alternatívne predmety.
 • V prvej časti vyplňte iba svoju e-mailovú adresu, na ktorú Vám bude po dokončení odoslaná prihláška.
 • Údaje v riadkoch "Meno žiaka" a "Trieda" nemeňte, sú vyplnené automaticky.
 • V druhej a tretej časti označte predmety, ktoré chcete navštevovať v školskom roku 2020/2021.
 • V časti alternatívne predmety si môžete zvoliť tri predmety pre prípad, že sa nenaplní skupina (neotvorenie predmetu) resp. nastane kolízia v rozvrhu. Predmety si vpisujte podľa Vašej priority, kde prvý predmet znamená najdôležitejší a tretí najmenej dôležitý. Vpisujte len tie predmety, ktoré ste si neoznačili.
 • Formulár je možné odoslať až po navolení dostatočného počtu hodín t.j. spolu 12 hodín.
 • O súčte navolených predmetov ste priebežne informavaný.
 • Pred stlačením tlačidla Odoslať dobre zvážte Váš výber predmetov.

Zoznam predmetov

predmety so 4 hodinovou týždennou dotáciou

 • dejepis, fyzika, chémia, seminár z matematiky

predmety s 2 hodinovou týždennou dotáciou

 • biológia, geografia, ekonomika, informatika, konverzácia vo francúzskom jazyku, konverzácia v nemeckom jazyku, ruský jazyk - začiatočník, konverzácia v ruskom jazyku, literárno-jazykový seminár, programovanie, seminár z anglického jazyka

Súbory na stiahnutie

V prípade požiadavky doplnenia informácií o jednotlivých predmetoch, kontaktujte, prosím vedúceho predmetovej komisie daného predmetu.

Výber voliteľných hodín pre 4.ročník

 • Výber voliteľných hodín je rozdelený do piatich častí:
  • údaje o žiakovi,
  • bloky predmetov s 8 hodinovou týždennou dotáciou,
  • predmety so 4 hodinovou týždennou dotáciou,
  • predmety s 2 hodinovou týždennou dotáciou,
  • alternatívne predmety.
 • V prvej časti vyplňte iba svoju e-mailovú adresu, na ktorú Vám bude po dokončení odoslaná prihláška.
 • Údaje v riadkoch "Meno žiaka" a "Trieda" nemeňte, sú vyplnené automaticky.
 • V druhej,tretej a štvrtej časti označte predmety, ktoré chcete navštevovať v školskom roku 2020/2021.
 • V časti alternatívne predmety si môžete zvoliť tri predmety pre prípad, že sa nenaplní skupina resp. nastane kolízia v rozvrhu. Predmety si vpisujte podľa Vašej priority, kde prvý predmet znamená najdôležitejší a tretí najmenej dôležitý. Vpisujte len tie predmety, ktoré ste si neoznačili.
 • Formulár je možné odoslať až po navolení dostatočného počtu hodín t.j. spolu 28 hodín.
 • O súčte navolených predmetov ste priebežne informavaný.
 • Pred stlačením tlačidla Odoslať dobre zvážte Váš výber predmetov.

Zoznam predmetov

bloky s 8 hodinovou týždennou dotáciou

 • biológia, dejepis, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, občianska náuka, dejiny umenia a kultúry

predmety so 4 hodinovou týždennou dotáciou

 • ruský jazyk - začiatočník, ruský jazyk - pokročilý, nemecký jazyk - pokročilý, francúzsky jazyk - pokročilý

predmety s 2 hodinovou týždennou dotáciou

 • administratíva a korešpondencia, cvičenia z anglického jazyka, finančná a poistná matematika, konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia v nemeckom jazyku, konverzácia v ruskom jazyku, konverzácia vo francúzskom jazyku, nemecký jazyk - začiatočník, seminár anglického prekladu, seminár z fyziky

Súbory na stiahnutie

V prípade požiadavky doplnenia informácií o jednotlivých predmetoch, kontaktujte, prosím vedúceho predmetovej komisie daného predmetu.

Odoslanie vyplneného formulára

Technické zabezpečenie