Prihlasovanie sa na štúdium voliteľných predmetov v školskom roku 2019/2020 bolo ukončené.

Prihlásenie sa

Výber voliteľných hodín

Odoslanie vyplneného formulára

Technické zabezpečenie

Súbory na stiahnutie

V prípade požiadavky doplnenia informácií o jednotlivých predmetoch, kontaktujte, prosím garanta predmetu, resp. vedúceho predmetovej komisie daného predmetu.